Toriteny

Mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra

Ny Baiboly, 2Timoty 4:2
Ebenezera

05/07/2020