Author Archive: Lam

Andro soa …

Andro soa ny 26 may 2022 teo satria niara-nahatsiarovanay ny niakaran’ny Tomponay tany an-danitra 40 andro taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty, rehefa avy nampianatra sy namela misiona ho an’ny mpianatra Izy. Andro soa koa anefa satria andro niarahanay nitsangatsangana teny amin’ny…
Read more