Torolalana

Manokana fotoana ho an’Andriamanitra (2)

Tapany faharoa amin’ny torolalana mikasika ny fanokanana fotoana manokana ho an’Andriamanitra isan’andro. Azonao jerena ato ny tapany voalohany. Fotoam-pandinihana Baiboly isa-maraina Mifoha: 5:30Fotoana: isan’andro, 5:40-6:15Toerana: ohatra: ny latabatra fisakafoana 5:40-5:45 – Vavaka fifonana, fiderana ary fisaorana • Mankanesa eo anatrehan’ny Rainao amin’ny…
Read more