Fampidirana: ny toetry ny fanjakan’ny lanitra

Fampidirana: ny toetry ny fanjakan’ny lanitra
23/08/2020
Mpitoriteny:
Passage: Matio 4:23-5:2
Type de service: