Ny Epistily ho an’ny Kolosiana: ambony indrindra sady ampy Kristy!

Ny Epistily ho an’ny Kolosiana: ambony indrindra sady ampy Kristy!
17/03/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: Kolosiana 1:15-16; 2:8; 3:12-13; 4:5-6
Type de service: