Ny Epistily Voalohany ho an’ny Korintiana: taratasy ho anao

Ny Epistily Voalohany ho an’ny Korintiana: taratasy ho anao
05/05/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: 1Korintiana 1:1-3
Type de service: