Ny fahefan’Andriamanitra amin’ny fitoriana ny filazantsara

Ny fahefan’Andriamanitra amin’ny fitoriana ny filazantsara
17/02/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: Kolosiana 4:3-4
Type de service: