Ny fifankatiavan’ny mpirahalahy

Ny fifankatiavan’ny mpirahalahy
26/07/2020
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: 1Petera 3:8-12