Ny hazofijalian’i Kristy: fahadalana sa fahendren’Andriamanitra?

Ny hazofijalian’i Kristy: fahadalana sa fahendren’Andriamanitra?
02/06/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: 1Korintiana 1:18-25
Type de service: