Ny herin’Andriamanitra amin’ny fitorian-tenin’ny malemy

Ny herin’Andriamanitra amin’ny fitorian-tenin’ny malemy
07/07/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: 1Korintiana 2:1-5
Type de service: