Ny Pentekostan’ny Fanahy Masina

Ny Pentekostan’ny Fanahy Masina
09/06/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: Asa 2:1-13
Type de service: