Ny toetry ny fahendren’Andriamanitra

Ny toetry ny fahendren’Andriamanitra
21/07/2019
Mpitoriteny:
Séries:
Passage: 1Korintiana 2:6-10a
Type de service: