Ny zanaky ny fanjakana sy ny lalàna (4): ny fisaoram-bady

Ny zanaky ny fanjakana sy ny lalàna (4): ny fisaoram-bady
11/10/2020
Mpitoriteny:
Passage: Matio 5:31-32
Type de service: