Fanompoana

Mizara telo lehibe ny seha-panompoana eto anivon’ny Fiangonana Batista Biblika Ankadivato, dia:

  • Ireo Sampana
  • Ireo Sehatr’Asa
  • Ny sehatra Misiôna sy Fitoriana ny Filazantsara