Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara; aza mahafoy ny fiarahantsika miangona… fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro

Ny Baiboly, Hebreo 10:24-25